ADTS Flygdata

Den nya ADTS500/ ADTS400 Serien testinstrument för pitot static gör det möjligt att förenkla kalibrering, underhåll, felsökning och snabb validering av flygdata på marken.

Pitot Static tester ADTS 542F.

Pitot Static tester ADTS 542F

Pitot Static tester ADTS 552F.

Pitot Static tester ADTS 552F

ADTS 405 MKII.

ADTS 405 MKII

Högersida RT gul box ADTS 405 med handtag

ADTS 405 MKI to MkII upgrade