ADTS Flygdata

Den nya ADTS500 Serien testinstrument för pitot static gör det möjligt att förenkla kalibrering, underhåll, felsökning och snabb validering av flygdata på marken.

Pitot Static tester ADTS 542F

Pitot Static tester ADTS 552F