Bänkinstrument för tryck

Tryckmätare för alla nivåer av tryck. Instrument från Furness Controls för mätning av lufttryck i ventilation och luftflöde och från Druck Ltd. för högre gas och vätsketryck.

FCO 560 Mikromanometer.

FCO 560 Mikromanometer för låga tryck

PACE 1000 Tryckinstrument.

PACE 1000 Tryckinstrument

PACE1001 Barometer för precisionsmätning.

PACE1001 Barometer för precisionsmätning

PACE 5000/6000 Tryckregulator.

PACE 5000/6000 Tryckregulator