Bänkinstrument för tryck

Tryckmätare för alla nivåer av tryck. Instrument från Furness Controls för mätning av lufttryck i ventilation och luftflöde och från Druck Ltd. för högre gas och vätsketryck.

FCO 560 Mikromanometer för låga tryck

PACE 1000 Tryckinstrument

PACE1001 Barometer för precisionsmätning

PACE 5000/6000 Tryckregulator