Leveline mini CTD

Leveline-Mini-CTD

Leveline-Mini-CTD kan köpas med en konduktivitetssensor inkluderad för att ge nivå-, temperatur-, konduktivitets- och salthaltsavläsningar. Denna sensor kommer med en kontakt på baksidan av sonden så att den kan anslutas till Leveline PC-kit för kalibrering med LeveLinks Pc-programvara.

Leveline-Mini-CTD använder samma ledningsförmåga i rostfritt stål med fyra ringar som våra flerparameters vattenkvalitetssonder för robusta EC- och salthalts mätningar.

Produktblad

    Kontakta oss