CS PM 5110 – Energilogger

CS PM 5110 - Energilogger

CS PM 5110  är en ström / effektiv strömmätare för panelmontering.

CS PM 5110  är en ström / effektiv strömmätare för panelmontering.
Mät spänning, ström och beräkna:

  • Aktiv effekt [kW]
  • Tydlig kraft [kVA]
  • Reaktiv effekt [kVar]
  • Aktiv energi [kWh] cos phi
  • Alla uppmätta data överförs digitalt (Modbus) till DS 500 mobil / DS 400 mobil och kan spelas in där.

    Kontakta oss