Flödesmätare DM-serien

Flödesmätare DM-serien

Turbinflödesmätare är det bästa valet för mätning av vätskeflöde när man vill ha hög noggrannhet, snabb responstid i en kompakt design.

DM-Seriens turbinmätare lämpar sig för mätning av bränslen, kylvätska och smörjmedel i bil- och flygindustrin. För mätning och dosering av additiv i livsmedel och läkemedel. Övervakning och mätning av ultrarent vatten inom forskning och volymflöde vid debiteringsmätning m.m.

DM-Seriens turbinmätare är den perfekta lösningen för vätskemätningsapplikationer som kräver hög noggrannhet, mycket snabba responstider och kompakt design. De ger en perfekt tillförlitlighet vid kontinuerlig drift, även vid konstant flödesförändringar och fluktuerande driftstemperaturer. De är inte känsliga för vibrationer, chock och luftfuktighet.

DM-Seriens turbinmätare har ett brett spektrum av applikationer. Dessa inkluderar övervakning av flödeshastigheter för bränslen och kylvätskor i motorer och motorutveckling, dosering av exakta mängder i livsmedels- och läkemedelsindustrin, övervakning och mätning av ultrafilt vatten i forskning och utveckling, kvantitetsmätning för konsumtion.

    Kontakta oss