FT Serien Turbinhjulsmätare

FT Serien Turbinhjulsmätare

Turbinflödesmätare är den bästa lösningen när man vill mäta flöde med hög upplösning och snabb respons i trycksatta system med rena vätskor.

  • Flödesområde: gas upp till 424,800 ALPM, vätska upp till 189,900 LPM
  • Turndown 10:1 eller 100:1
  • Temperatur upp till 650 °C
  • Tryck upp till 400 bar
  • Linjäritet +/-0,5 % som standard (vatten)

Turbinhjulsmätare

    Kontakta oss