Leveline-Baro

Leveline-Baro

LeveLine-BARO Logger registrerar atmosfärstryck i mbar, psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O och inH2O.

Det är den föredragna metoden att kompensera den absoluta data som registrerats av LeveLine med LeveLink PC-applikation. Denna LeveLine-BARO-data kan laddas ner och exporteras separat för ytterligare analys av platsförhållandena. LeveLine-BARO är utplacerad på plats bort från högsta vattennivån. One LeveLine-BARO är lämplig för flera LeveLine inom en radie på 10 km.

Produktblad

    Kontakta oss