Gyro 1-axligt

Gyro 1-axligt

ASC’s gyron används i en mängd applikationer t.ex. vindenergi, krocktest av bilar och fältprov av bilar, tunga fordon och tåg.

ASC 1-axliga gyro ASC 271 är baserat på MEMS teknologi, vilket gör den mycket chocktålig med utmärkt långtidsstabilitet och tål vibrationer. Den är lämplig för navigering, styrning och industriella applikationer t.ex. fordon, lantbruksmaskiner m.m.

ASC: s precisionsnavigering och pekande gyroskop är tillverkade av robusta MEMS-vibrerande ringelement. När gyroen roteras orsakar korioliskrafter som verkar på kiselringen radiell rörelse vid ringomkretsen, vars storlek är proportionell mot rotationsvinkelhastigheten. Gyron producerar således en analog spänningssignal, som är linjärt proportionell mot vinkelhastigheten. Den balanserade ringkonstruktionen ger utmärkt chock och vibrationskänslighet. ASC: s industriklass MEMS-gyror har utmärkt instabilitet i förspänning och mycket låg ljudtäthet, slumpmässig vinkel och känslighet för linjära accelerationer.

Mätområden:
75°/s

150°/s
300°/s
1500°/s

Produktblad

    Kontakta oss