Gyro 3-axligt

Gyro 3-axligt

ASC treaxliga gyro ASC 273 är baserat på MEMS teknologi, vilket gör den mycket chocktålig med utmärkt långtidsstabilitet.

ASC treaxliga gyro ASC 273 är baserat på MEMS teknologi, vilket gör den mycket chocktålig med utmärkt långtidsstabilitet. Modell ASC 273 används i en mängd applikationer t.ex. vindenergi och fordonstest och tåg.

ASC: s precisionsnavigering och pekande gyroskop är tillverkade av robusta MEMS-vibrerande ringelement. När gyroen roteras orsakar korioliskrafter som verkar på kiselringen radiell rörelse vid ringomkretsen, vars storlek är proportionell mot rotationsvinkelhastigheten. Gyron producerar således en analog spänningssignal, som är linjärt proportionell mot vinkelhastigheten.

Den balanserade ringkonstruktionen ger utmärkt chock och vibrationskänslighet. ASC: s industriklass MEMS-gyror har utmärkt instabilitet i förspänning och mycket låg ljudtäthet, slumpmässig vinkel och känslighet för linjära accelerationer.

Mätområden:
75°/s

150°/s
300°/s
1500°/s

Produktblad

    Kontakta oss