Gyrosensor 1-axlig – CRM 100

Gyrosensor 1-axlig - CRM 100

CRM100 är ett litet kraftfullt gyro där noggrann navigation och riktning behövs och där liten förpackning är ett krav. CRM100 är ”in-plane” versionen av PinPoint 1-axligt gyro. 

PinPoint® är en MEMS-vinkelfrekvenssensor med en axel (gyro) som kan mäta vinkelhastigheten upp till a högst ± 1000º / s som har två utgångslägen; en analog spänningssignal som är linjärt proportionell mot vinkelhastigheten och en digital signal i SPI®-protokoll. Valet av utgångsläge; analog eller digital, bestäms av användaren vid anslutning det till användarens värd PCBA.

PinPoint® finns i flera konfigurationer;
CRM100 som mäter vinkelhastigheten ungefär en axel vinkelrätt mot värdet PCBA: s plan, kallas ”i-planet” -avkänning, b) CRM200 vilken mäter vinkelhastigheten kring en axel som är parallellt med värdet PCBA planet, kallat ”Ortogonal” avkänning och c) CRM102 och CRM202 som kan mäta vinkelhastigheter i överskott på ± 2700º / s.

Produktblad

    Kontakta oss