Gyrosensor 1-axlig – CRM 200

Gyrosensor 1-axlig - CRM 200

CRM200 är ett litet kraftfullt gyro där noggrann navigation och riktning behövs och där liten förpackning är ett krav. CRM200 är ”orthogonal” versionen av PinPoint 1-axligt gyro.

 

PinPoint® är en MEMS-vinkelfrekvenssensor med en axel (gyro) som kan mäta vinkelhastigheten upp till a högst ± 1000º / s som har två utgångslägen; en analog spänningssignal som är linjärt proportionell mot vinkelhastigheten och en digital signal i SPI®-protokoll. Valet av utgångsläge; analog eller digital, bestäms av användaren vid anslutning det till användarens värd PCBA.

PinPoint® finns i flera konfigurationer;
CRM200 vilken mäter vinkelhastigheten kring en axel som är parallellt med värdet PCBA-planet, kallat ”Ortogonal” avkänning och c) CRM102 och CRM202 som kan mäta vinkelhastigheter i överskott på ± 2700º /s.

Produktblad

    Kontakta oss