IMU 7-LN

IMU 7-LN

En Inertial Measurement Unit (IMU) är ett 6-axlat system som mäter linjär och vinklad rörelse med hjälp av en kombination av gyroskop och accelerometrar.

ASC: s Inertial Measurement Unit (IMU) är ett 6-axigt system som mäter linjär och vinkelrörelse med en kombination av gyroskop och accelerometrar. ASC MEMS IMU 7.x.y innehåller ett urval av precisionsinertiella sensorer, inklusive en 3-axlig accelerometer och ett 3-axligt gyroskop. IMU sänder således råa accelerations- och rotationsfrekvenssignaler, som kan integreras för att erhålla den faktiska positionen och orienteringen.

ASC IMU 7.x.y innehåller antingen ASC LN-serien (Low-Noise) accelerometrar eller ASC MF-serien (Medium-Frequency) accelerometer, med ett accelerationsområde från ± 2g till ± 50g. IMU 7.x.y har MEMS-vibrerande ringgyros med ett hastighetsområde från ± 75 ° / s till ± 900 ° / s. Användaren kan konfigurera IMU genom att välja mellan ett stort antal accelerations- och rotationshastighetsintervall.

IMU är lätt, har låg energiförbrukning och ett brett temperaturområde.

Produktblad

    Kontakta oss