Handinstrument för tryck

Hållbara handinstrument som klarar den miljö de är avsedda för behöver inte vara dyra. Våra tryckmätare används på medicinsk tekniska avdelningar, av fältingenjörer för gas och telenät och på laboratoriet för att ge spårbarhet. Vi har tryckmätare för att mäta tryck i alla sammanhang.

DPI 800 Tryckmätare.

DPI 800 Tryckmätare

Tryckmodul till Druck instrument

Tryckmodul till Druck instrument

DPI 705E Tryckmätare.

DPI 705E Tryckmätare