PV 411A Fyra pumpar i en

PV 411A Fyra pumpar i en

Med PV411 kan du pumpa 40 bar med luft och 700 bar med vätska om du sätter på vätskebehållaren. Eftersom pumpen är avsedd både för luft och vätska så blir den inte förstörd om du får in vätska i den vid luftkalibrering.

Vakuumfunktionen i pumpen är mycket bra, och du kommer oftast ner i -950 mbar eller lägre med rätt slangar. den justerbara volymen i PV411 har 0,1 mbars upplösning vilket gör att många t.o.m. använder den vid kalibrering av lågtrycksgivare för renrum.

Produktblad

    Kontakta oss