AQUAPLUS PROBE

AQUAPLUS PROBE

AQUAPLUS PROBE mäter konduktivitet, nivå, temperatur och har en kraftfull logger med många inställningsmöjligheter.  Med sitt tåliga utförande helt i Titan  lämpar sig AQUAPLUS PROBE för mätning och övervakning i havsvatten, förorenad mark och gruvor.

AquaPlus -sonden är ett kombinerat optiskt löst syre, elektrisk konduktivitet och temperaturgivare. Tack vare den inbyggda konduktivitetssensorn kan AquaPlus beräkna och automatiskt kompensera DO -avläsningar för förändringar i vattensalthalt. Den är kompakt, robust och mycket exakt. Den kräver också mycket lite underhåll för att hålla det så. Den smala sonden används med en helt egen GPS DO -mätare, vilket innebär att platsen för varje datapunkt du mäter också registreras.

Produktblad

    Kontakta oss