Lägesmätare

Nya digitala system med linjära lägesmätare gör det så mycket enklare att mäta. Vill du hellre ha LVDT givare med traditionell analog teknik så har vi det också. Dessutom har vi beröringsfria lägesmätare för positionering, balansering och vibration. De finns både som givare för lite längre avstånd och som prober för mätning av tolerans.

Mätprober för toleransmätning

Linjära lägesgivare

Beröringfri avståndsmätning KDM-8206

Beröringsfri avståndsmätning KD-2306

Beröringsfri avståndsmätning KD-2446