Multiparameter Instrument

Instrument med multisonder för mätning av PH/Redox, konduktivitet, syre, temperatur, nivå, turbiditet med mera, både i ytvatten och grundvatten.

Pro Series

AP-2000 Multiparameter sond

AP-5000 Multiparameter sond

AQUASONDE-7000