AP-5000 Multiparameter sond

AP-5000 Multiparameter sond

Tåliga sensorer med långa kalibreringsintervall och utbytbara i vått tillstånd ger minimalt underhåll.

Auto-configuration sensorer med snabb respons sparar tid

Passar lika bra för ”spot checks” och ”low-flow sampling” som mätning över lång tid med telemetri

Sensorer för parametrar: Optisk syre (RDO), pH/ORP, Turbiditet, Konduktivitet, Temperatur och Tryck, Salthalt, resistans, Totalt lösta salter (TDS) och Densitet
Ammonium, Klorid, och Nitrat, jonselektiva Elektroder (ISE)

Automatisk rengöring (torkare) för långtidsmätning

Brett sortiment av sensorer

Automatisk kompensering av omgivning t.ex. barometerstånd eliminerar efterbehandling av data

Enkel intergrering av PLC/SCADA systems, data loggers, and telemetri

Ny design av pH och ISE referens för 3X sensor stabilitet

Korrosionsresistent hus and nötbeständig syre (RDO) sensor

Kompatibel med ”Low Flow System”

Produktblad

    Kontakta oss