AQUASONDE-7000

AQUASONDE-7000

Vår Aquasonde multiparameter vattenkvalitetssond erbjuder alla våra standardparametrar, tillsammans med tillägget av 6 x optiska eller ISE-sensoralternativ via de extra extra uttagen. Vattenkvalitetssonden erbjuder all den noggrannhet och prestanda som är förknippad med vårt Aquaprobe-sortiment, med tillägget av ett stort internt minne och kraft vilket innebär att sonden kan användas för långtidsövervakning i ytvatten, grundvatten, vattenbruk, sjöar eller applikationer för övervakning av flodmynningar.

Nyckelfunktioner

  • Hög noggrannhet – använder våra fälttestade Aquaprobe-sensorer
  • Perfekt för långtidsinstallationer – distributioner upp till 180 dagar
  • Stort internminne – kan innehålla över 3 års kontinuerlig dataloggning
  • 6 extra uttag – lägg till från vårt sortiment av optiska och ISE-sensorer
  • Lätt att installera och distribuera med vår snabbinstallationsnyckel

Produktblad

    Kontakta oss