Vi tar fram en serviceväska för dina instrument. Du får med dig alla instrumenpå ett enkelt sätt och det underlättar när dina servicetekniker skall resa ut på uppdrag.

Du får också bätt​t re kontroll på underhåll och kalibrering av dina instrument. Du behöver inte ha köpt alla instrument och tillbehör av oss, vi hjälper dig med inköp och logistik.