HydraSleeve

HydraSleeve

Hydrasleeve används istället för pumpning eller ”low-flow sampling” metoder i grundvatten för att ge representativa, provintervall i realtid av ALLA  komponenter under naturliga grundvattenflöden. 

Hydrasleeve minskar tiden för provtagning i fält väsentligt, minimerar risken för kontaminering och kräver ingen kostsam utrustning. Den kan användas för provtagning i flöden med långsam återhämtning för att den orsakar minimal störning i borrhålet och ger klarare prover jämfört med pumpning.

    Kontakta oss