Elec Cab

Filter, vattenseparatorer och nästa generations intelligenta styrenheter för vakuumpumpar för Industri 4.0 erbjuder fullständig anslutning och förbättrad styrning för en och flera pumpar.

Elec Cab

Tack vare smarta algoritmer levererar ELEC CAB en optimal blandning av produkten prestanda. Den gör detta genom att mäta arbetstrycket och säkerställa kollektiva pumpar att arbeta tillsammans och leverera proportionellt. Den varvtalsdrivna blypumpen (VSD) kan reagera snabbt på kravförändringar och hålla systemtrycket stabilt, vilket maximerar energibesparingarna. När man kombinerar ELEC CAB-multipumpsstyrenheten med flera vakuumpumpar, kan rollen som ledande VSD-pump fördelas jämnt och fördela drifttimmarna för varje pump med fast hastighet i lika mått. Detta minskar både underhållstid och kostnader samtidigt som den effektiva livslängden ökar.

Elec Cab

    Kontakta oss