HEX@Grid

Filter, vattenseparatorer och nästa generations intelligenta styrenheter för vakuumpumpar för Industri 4.0 erbjuder fullständig anslutning och förbättrad styrning för en och flera pumpar.

HEX@Grid

Med den senaste HEX@™-styrenheten möjliggör HEX@GRID™ för dig att hålla dig uppkopplad och styra alla dina vakuumpumpar som ett enda system. HEX@GRID™ Optimizer beräknar energiförbrukningen i vakuumpumpen vid varje driftspunkt. Optimizer hittar den bästa kombinationen av pumphastigheter som uppfyller dina processbehov och tar hänsyn till alla kombinationer av pumphastigheter samt den totala energiförbrukningen.Välj vilken licens av HEX@GRID™ Optimizer, Standard och Link som bäst passar processbehoven. Du kan ansluta 8–20 vakuumpumpar som alla arbetar synkroniserat med HEX@GRID™ för att på bästa sätt hantera flödet och energiförbrukningen i din installation.

Produktblad

HEX@Grid

    Kontakta oss