MPM589 Tryckswitch

MPM589 Tryckswitch

Tryckswitch MPM589 är en elektronisk pressostat för tryckövervakning i hydrauliska system och system för smörjning. Främst inom vektygsmaskiner, metallurgi och hydraulik i livsmedelsindustri.

• Mätområden:  0-1 MPa till 60 MPa
• Övertryck: 70 MPa
• Inställning gränsvärde: Trimpotentiometer  med inställbar hysteres 1-10%
• LED indikering
• Tillverkad av rostfria material
• Funktionell storlek
• Enkel installation

ATRATO

    Kontakta oss