Tryckluftsmätare

Tryckluftsmätare för kontroll av din tryckluftsförbrukning

Tryckluftsmätare och daggpunktsmätare för att kontrollera din tryckluftsförbrukning för energibesparingar och kostnadskontroll. Du kan analysera och hantera din tryckluftsförbrukning och spara pengar och samtidigt göra gott för miljön. När gaser läcker från rör och tankar genereras ett icke hörbart högfrekvent ljud, vilket kan registreras av en ultraljudskänslig detektor, även på flera meters avstånd. LD500 omvandlar signalen till en frekvens som lätt kan höras med hjälp av medföljande headset. En integrerad laserstråle används till att lokalisera läckan. I ej trycksatta system kan en ultraljudstongenerator användas. Den genererar ett ljud som läcker igenom små öppningar och kan registreras av LD500.

Tillbehör | Tryckluftsmätare

PC 400 – Mobil Partikelräknare

OIL Check 400 – Mobil oljeinnehållsmätare

OIL Check 400 – Oljeinnehållsmätare

VD 500 – Flödesmätare